- Første steg mot <br/>nedleggelse

Soldatene i HV-016 er fortsatt sterkt uenig med forsvarssjefen om nedleggelsen av eliteavdelingen. Forfatter Henrik Hovland mener avgjørelsen er en struping av Heimevernet.