Ras sperrer riksvei på Sunnmøre

Et jord— og steinras sperrer riksvei 655 mellom Øye og Urke i Norangsdalen på Sunnmøre.