• Nordmenn reiser mindre til utlandet.

Færre utenlandsreiser

Nordmenn gjennomførte i alt 10,3 millioner overnattingsreiser i første halvår 2009. Dette er 5 prosent færre enn i samme periode i fjor.