Datatilsynet krever endring i fastlegeordningen

Datatilsynet krever at løsningen for å bytte fastlege på internett endres. Tilsynet vet at løsningen misbrukes.