Bussjåfører blir truet eller angrepet

Tre av ti bussjåfører har vært utsatt for trusler eller fysiske angrep, viser en undersøkelse fra Yrkestrafikkforbundet (YTF).