Lommemannens ofre gruer seg til ankesak

Allerede før saken er avsluttet i tingretten tror mange av ofrene at dommen mot Erik Andersen i lommemannsaken vil bli anket. Det betyr at de enda en gang må rippe opp i minnene de helst vil glemme.