• Erlend Aas / Scanpix

Likelønnspott i konkurranseutsatt industri

Et generelt tillegg på 1 krone og en lavlønnspott på 50 øre per ansatt, er hovedinnholdet i det anbefalte forslaget til tariffavtale for frontfagene.