Helen Sæter ny leder for Gjenopptakelseskommisjonen

Helen Sæter (56) ble fredag utnevnt til ny leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.