Folk i kø for å få gratis sommerferie

Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen melder om økning i antall familier som ønsker å være med på sponsede sommerleire.