Kartlegger fugledød etter oljeutslipp

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har satt i gang et større kartleggingsarbeid for å få oversikt over fugl som er tilgriset av olje ved Langesund.