- Nesten ingen skjønner pensjonssystemet

De fleste arbeidstakere aner ikke hva de vil få i pensjon. Sju av ti kjenner heller ikke den nye ordningen som innføres fra 2011.