Her er reglene for hummerfiske

Hummerbestanden langs norskekysten er sterkt redusert. For å gjenoppbygge bestanden er det innført strenge regler for fangst. Her er en oversikt over gjeldende regelverk for fangst av hummer.