Nye sykehusbygninger er brannfarlige

Nybyggene på St. Olavs hospital i Trondheim, som bare er et par år gamle, har brannfarlig isolasjon mellom etasjene. Det er brudd på de strenge reglene som gjelder for sykehusbygg.