Posten godtar signaturstempel

Etter først å ha nektet å godta signaturstempel ved henting av rekommanderte sendinger, har Posten nå snudd i saken.