Røde Kors etterlyser tiltak for å unngå leteaksjoner

Røde Kors har hittil i år deltatt i 556 søk og redningsaksjoner på norsk jord, en økning på 230 rapporterte aksjoner over to år. Nå ber organisasjonen om tiltak for å redusere tallet.