Folk er forsiktige med å låne penger

Norske husholdninger er fremdeles mer tilbakeholdne med å be om lån i banken enn før. Men låneviljen er på vei tilbake.