Staten anker sak om erstatning til trafikkskadde

Nylig bestemte Oslo tingrett at staten har ansvaret for utbetaling av erstatning til personer som ble trafikkskadd i perioden 1995 til 2001. Nå ankes dommen.