• Flere pensjonister vil få for høyt skattetrekk fordi forskriften til en ny overgangsregel ennå ikke er fastsatt av Finansdepartementet. colourbox.com

Pensjonister og huseiere må sjekke skattekortet nøye

Skatteetaten sender i disse dager ut 3,6 millioner skattekort. Pensjonister og boligeiere oppfordres spesielt til å kontrollere at grunnlaget for utskriving av skattekortet er korrekt.