Soldater: - Å være i kamp er bedre enn sex

Uttalelser soldater i Telemark bataljon har gitt til et norsk magasin, har utløst full krisealarm i toppledelsen i Forsvaret.