650.000 årsverk tapt i 2009

I 2009 gikk 650.000 årsverk tapt på grunn av dårlig helse og arbeidsledighet i Norge. Dette er nesten 9 prosent mer enn året før.