Fortsatt nedgang i antall asylsøkere

Nedgangen i tallet på asylsøkere fortsetter, som i første halvår. I juli kom det 863 søkere til Norge.