Juks kan bli lov

Det som fram til nå har vært juks med arbeidsplikt og melkekvoter i samdrifter, blir fullt lovlig hvis statens tilbud i jordbruksoppgjøret blir stående.