Valget begynner mandag

Fra mandag kan du avgi din stemme på Posten. Postkontorene venter å ta imot rundt 600.000 forhåndsstemmer i ukene fram til valget i høst.