Arbeiderpartiet kraftig tilbake

Arbeiderpartiet går tilbake 3,4 prosentpoeng til 28,2, mens Høyrefår en oppslutning på over 20 prosent i en ny partimåling forapril.