84 prosent av lærerstudentene strøk

Bare tre av 19 studenter som var oppe til ny eller utsatt eksamen i matematikk ved lærerutdanningen på Eik ved Tønsberg før jul besto eksamen. Det gir en strykprosent på 84, skriver Tønsbergs Blad.