Forsker advarer mot skjønnmaling av Sveits

— EØS-avtalen er bedre for norsk økonomi enn en sveitsisk modell. Dessuten er det slett ikke sikkert Norge kunne fått like gode avtaler som de sveitsiske. Det mener seniorforsker Ulf Sverdrup ved Arena-programmet, Universitetet i Oslo.