Byrådet i Oslo imot den nye kommunefinansieringen

Byrådet i Oslo mener norske kommuner i størst mulig grad bør leve av egne inntekter og ikke av tilskudd fra staten.