Få straffes for bortføring av barn

Minst 95 barn er blitt ulovlig bortført fra utlandet til Norge siden 2004. Barnas mor står bak de fleste bortføringene, men ingen er straffet i disse sakene.