Jubel hos rederiene etter seier i Høyesterett

Lettelsen er stor i rederinæringen etter at Høyesterett bestemte at de slipper å betale skattegjelden på 21 milliarder. Finansministeren tar saken til etterretning.