Pasienter kan ha dødd på grunn av sen behandling

Kreftsyke pasienter ved Sykehuset Asker og Bærum i Akershus kan ha dødd fordi sykehuset ikke behandlet dem tidsnok. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) tar saken alvorlig, og har forsikret seg om at Helsetilsynet er tungt inne i saken.