Eksstatsråder aktuelle som ny fylkesmann

Et sterkt felt av tidligere statsråder er aktuelle som ny fylkesmann i Hordaland.