Røde Kors med sparepakke på 60 millioner

Norges Røde Kors må kutte i bemanning og aktivitet, delvis som følge av finanskrisen.