Flere kjøretimer - like mange ulykker

En mer omfattende kjøreopplæring har ikke redusert ulykkestallene blant unge i trafikken. Særlig ferske mannlige sjåfører har lett for å havne i ulykker.