Avslutter Dung-etterforskningen

Politiet legger etter planen bort etterforskningen av forsvinningen til Bergens-kvinnen Dung Tran Larsen i neste uke. Men de ønsker ikke å kommentere om det ligger an til en henleggelse.