Sterk kritikk av norsk reinforvaltning

Det internasjonale vitenskapsmagasinet New Scientist kommer i siste nummer med skarp kritikk av Norges forvaltning av villreinstammen.