Sentralstyret fornøyd med lederdebatten

Medlemmene i Arbeiderpartiets sentralstyre er godt fornøyd med planene som er lagt for veien fram mot landsmøtet til høsten.