Mer trivsel i private omsorgsinstitusjoner

Ansatte ved private omsorgsinstitusjoner trives mye bedre og er mer stolte av jobben sin. De er også mer motivert for å yte sitt beste, sammenlignet med kolleger i det offentlige helsevesenet.