Ikke klare med regjeringserklæring

Tre dager med forhandlinger mellom gjestegårdskameratene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har ikke ført til noen regjeringserklæring.