Lavere skatt og billigere brennevin

Den nye regjeringen til Kjell Magne Bondevik vil ha en omfattendeskattereform der både inntekts— og formuesskatten skal redusereskraftig.