Rogaland går på tvers

Rogaland er fylket mot straumen, skal me tru den sistefylkesmålinga frå Norsk Gallup. Målinga, som er tatt opp måndag ogtysdag i denne veka, viser for dei fleste parti ei utvikling som erstikk motsett av landstendensen.