Torsken skadet av oljeholdig vann

Prosessvann fra oljevirksomheten fører til redusert forplantningsevne hos fisken. Det hevder Havforskningsinstituttet i Bergen i en ny rapport.