Maner lærerne til kamp mot hverdagsrasismen

Leder i Norsk Lærerlag, Helga Hjetland, mener at skolens arbeid mothverdagsrasismen må intensiveres.