Jåttå best for Forsvaret, mener Rogalandsforskning

Dersom politikerne velger å legge den nye hovedkommandoen forforsvaret til Reitan ved Bodø, vil det bære preg av en tradisjonellmilitærstrategisk tankegang. Et mer moderne trusselbilde vilfavorisere Jåttå i Stavanger.