Advarer mot overdreven bruk av aktiv sykmelding

Bruk av aktiv sykmelding kan føre til en økning i sykefraværet som ikke er reell, mener professor Steinar Westin. LO vil at disse tallene skilles ut fra fraværsstatistikken.