Alle arbeidstakerorganisasjonene trekker seg fra utvalg

Alle arbeidstakerorganisasjonene trekker seg fra arbeidet i arbeidslivslovutvalget.