Foreslår et nasjonalt institutt for mental helse

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har foreslått å opprette et nasjonalt institutt for mental helse. Tanken er at et slikt institutt kan samle kunnskap fra ulike forskningsmiljøer.