Rekordmange flyttet i fjor

I fjor flyttet 4,5 prosent av befolkningen over en kommunegrense. Det utgjør 201.000 personer, og er det høyeste tallet som er registrert i noe normalt år.