Espen Høiby ble nektet anke på nytt

Kronprinsesse Mette-Marits bror, Espen Høiby, fikk fredag på nytt avslag av Agder lagmannsrett om å fremme anke av voldsdommen mot ham.