Får ikke millionene til moderne kreftutstyr

Uten nytt diagnoseutstyr for å avdekke kreft — såkalt PET - vilNorge fort komme i bakleksa. Europeiske land kjøper utstyret, mensNorge mangler penger.