- Kristin formidlet våpenbestilling

Det var Kristin Kirkemo Haukeland (28) som først formidlet en formfor forespørsel fra Per Orderud (46) og Veronica Orderud (29) tilsin daværende kjæreste Lars Grønnerød (42) om å skaffe orderudparetvåpen.